Kontakt

Czy są tu jakieś pytania? Chcesz nam coś powiedzieć lub o coś zapytać? Wyślij do nas wiadomość z formularza kontaktowego lub skorzystaj z komunikacji poprzez Social Media.

(czytaj całość).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym przez TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-428) przy ulicy Krakowskiej 119, KRS 0000232137 (dalej „Administrator”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w celu: obsługi korespondencji mailowej i wynikającej z niej treści komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), nawiązania kontaktu w przyszłości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także innego niż ww. prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich, m.in. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń mogących powstać w związku z w/w celami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mam prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody mam prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podane dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi związane z realizacją celów przetwarzania, w szczególności pracownicy i zleceniobiorcy Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przede wszystkim do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody, a po upływie tego okresu będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.